Nasza Platforma, Twoja Chmura

Platforma OChK to autorskie rozwiązania chmurowe zaprojektowane i zarządzane przez zespół OChK. Elastyczna, wydajna i bezpieczna, posiada rozwiązania ułatwiające budowanie oraz zarządzanie hybrydowymi lub wielochmurowymi środowiskami. Platforma OChK szczególnie dobrze sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, zwłaszcza działających w sektorach regulowanych, ale również we wszystkich organizacjach, które obowiązują podwyższone wymogi w zakresie ciągłości działania.

więcej

Duża elastyczność

Elastyczna architektura Platformy OChK pozwala efektywnie kosztowo modyfikować środowiska IT użytkowników oraz łączyć rozwiązania różnych dostawców. Daje szersze i bardziej zindywidualizowane możliwości konfiguracji niż dostępne na rynku i działające globalnie chmury publiczne, które udostępniają bardziej wystandaryzowane usługi.

Współpraca bez vendor-locka

Platforma zawiera opracowane przez nasz zespół narzędzia, które wspierają łatwą i szybką budowę rozwiązań hybrydowych. Stworzona od podstaw i zarządzana przez lokalny zespół infrastruktura umożliwia łączenie dostępnych na platformie rozwiązań zarówno
z zasobami on-premises, jak i innymi chmurami publicznymi. Użytkownicy końcowi mogą z jednego miejsca łatwo zarządzać oraz kontrolować koszty zasobów umieszczonych w różnych chmurach publicznych oraz on-premise.

Chmura prywatna

Stworzyliśmy w pełni odrębną platformę technologiczną z własnym katalogiem usług, która umożliwia uruchomienie chmury prywatnej dla organizacji o szczególnych potrzebach i podwyższonych wymogach bezpieczeństwa. Poziom separacji zasobów możemy dowolnie zaadaptować do potrzeb danej organizacji - włącznie z uruchomieniem kompletnego środowiska IT na urządzeniach klienta.

Lokalizacja danych i zgodność regulacyjna

Dane umieszczone na Platformie OChK są przechowywane w bezpiecznych centrach przetwarzania zlokalizowanych w Polsce. Wbudowane usługi bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie kluczem klienta czy mikrosegmentacja sieci zapewniają wysoki poziom ochrony danych, a szczegółowy dobór i konfiguracja wykorzystywanych narzędzi zależy od indywidualnych potrzeb organizacji oraz wymogów regulacyjnych, którym musi ona sprostać.

Ciągłość działania

Platforma OChK stanowi doskonałe uzupełnienie istniejącego środowiska IT dla organizacji, które mają wysokie wymogi w zakresie zapewnienia ciągłości działania. Kopia zapasowa, złota kopia czy zapasowe środowisko zagwarantują ciągłość kluczowych procesów danej organizacji w razie wystąpienia problemów z podstawowymi zasobami IT.

Łatwa administracja

Możliwość konfigurowania infrastruktury kodem (IaC) pozwala automatyzować powtarzalne procesy, na bieżąco monitorować zasoby i koszty oraz istotnie przyspieszyć bezpieczny rozwój kluczowych dla danej organizacji aplikacji i systemów.

Wsparcie 24/7

Przedsiębiorstwa i instytucje, które korzystają z Platformy OChK, mają zapewnione wsparcie zespołu ekspertów OChK. Pomagamy naszym klientom w optymalnym wykorzystaniu możliwości technologii chmurowej na każdym etapie współpracy: od wyboru rozwiązań przez wdrożenie po utrzymanie. Zespół wsparcia działa lokalnie i jest dostępny dla użytkowników w trybie 24/7.

Mniejszy dług technologiczny

Koszty przechowywania danych rosną, a aplikacje starszego typu nie pozwalają na wykorzystanie dostępnej cenowo pamięci obiektowej? Platforma OChK umożliwia rozwiązanie tego problemu. Usługa Multicloud Storage pełni rolę bramki pomiędzy starszymi aplikacjami a usługami przechowywania w chmurze. Dzięki temu można korzystać z elastycznych rozwiązań bez kosztownych inwestycji w zmianę aplikacji.

Zobacz nasze intro


Zaakceptuj zgody aby zobaczyć film lub obejrzyj go na YouTube.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MOŻLIWOŚCIACH PLATFORMY

Dla kogo?

Dla organizacji, które:

Korzyści

10 powodów, dla których warto wybrać Platformę OChK

Opinie naszych klientów

"Projektując usługę trwałego nośnika mierzyliśmy się z wyzwaniem opracowania ponadsektorowej usługi, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji. Współpraca z OChK ułatwiła nam zaproponowanie rynkowi innowacyjnego produktu do wspierania przedsiębiorców w digitalizacji. Oferujemy wdrożenie trwałego nośnika w modelu usługowym, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z regulacjami. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu przez OChK kompleksowej platformy kontenerowej dla aplikacji biznesowej naszego systemu trwałego nośnika. OChK dysponuje jedną z największych w Polsce instancji macierzy WORM, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy usługę o najwyższych parametrach bezpieczeństwa i jakości w zakresie przechowywania danych, z gwarancją ich nieusuwalności i niezmienności. Potwierdzeniem wartości tego rozwiązania jest fakt, że zaufały nam już największe podmioty z sektora finansowego oraz ecommerce."

Jolanta Błaszczyk
Ekspert w Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR

O projekcie “Stanowisko Przyszłości” i migracji zasobów do prywatnej chmury w ramach Platformy OChK:

“Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. (...) Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi. (...) Usługa nie tylko spełnia oczekiwania stawiane przez dział IT, ale przede wszystkim wspiera pracowników w wykonywaniu zadań. Stanowisko Przyszłości dało nam nowe możliwości biznesowe i niespotykaną dotychczas elastyczność. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.”

Mariusz Komorowski
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją, PKO Bank Polski

Zaufali nam

Dowiedz się, w jaki sposób Platforma OChK może być najlepszym rozwiązaniem
dla Twojej organizacji


Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (OChK). Dane osobowe będą przetwarzane przez OChK w celu umożliwienia złożenia formularza i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OChK znajdują się tutaj.